Monday, September 29, 2014

כנגד ארבעה מתפללים: טיפולוגיה של בעלי תפילהבוקר ראש השנה היה, ואחותי, אבי ואני יוצאים בצעדה לשכונת קטמונים, ללמוד כיצד להתפלל. אבי - שתפילתו התמצתה בקריאת ספר בין קדיש לקדיש – לקח אותנו אל תלמידיו, שנלמד מהם את מה שהוא לא ידע להעניק. כך שנה בשנה, תחילה במחסן טחוב בקטמון ח' אצל יוצאי ר' שלמה קרליבך, ולאחר מכן בסליחות של יוצאי כורדיסטאן בנחלאות, זכינו להכיר בעלי תפילה מסוג אחר. בניגוד לחזן מעורר היראה והריחוק של בית הכנסת הליטאי בשכונתנו, תפילתם שיקפה אינטימיות ואותנטיות. מאז אני מנסה להבין מה סוד כוחו של בעל התפילה.

שנת תשעה לתפילתנו
אחרי הקיץ הקשה שעבר במחוזותינו, אנו זקוקים לשעת הרחמים של תפילות הימים הנוראים יותר מתמיד. וכל לב תוהה - מי יעבור לפני התיבה השנה? היכן אמצא חזן שינגן בגירסא דינקותא שלי? איפה שליח הציבור שייצג אותי נאמנה? פעמים רבות מדי הציפיות מתנפצות אל קרקע המציאות של חזנים שאינם מחזיקים את המפתחות לליבנו. קהילות נקרעות בין רצונות שונים של המתפללים, גבאים כלואים בין כיבודים לחזקות, ונראה שאין שיח על תוכן עבודתו של מוביל התפילה בימים הנוראים.
מתוך שאיפה לעשות קצת סדר בעבודה, אבקש לצייר ארבעה טיפוסים של מובילי תפילות, שכל אחד מהם מבטא היבט אחר של התפקיד. כמו כל טיפולוגיה, אין כאן תיאור שלם ואין אדם אחד הממלא את הטיפוס בטהרתו, אך במרקם שביניהם יכול המתפלל לפלס לעצמו את הדרך לפתיחת שערי תפילה.
כנגד ארבעה מתפללים דיברה תורה: אחד חזן, אחד עובר לפני התיבה, אחד שליח ציבור ואחד בעל תפילה.

החזן
בימים עברו היה ליל "מוצאי מנוחה" (הכינוי ללילה הראשון של הסליחות האשכנזיות, על שם הפיוט המרכזי בו), נחשב הלילה הגדול של החזנים. החזנים של אז עוררו כבוד כמו גדולי כוכבי האופרה, וחלקם אף הפכו לכוכביה הראשונים של תעשיית התיאטרון והקולנוע האמריקאיים. יהודים, אדוקים ושאינם, נהרו בכדי לשמוע את החזנים הגדולים של הדור פותחים את פיהם ומרטיטים את לב המתפללים בווירטואוזיות שירתם ובתפילתם "כמו פעם". גם הסולדים מחזנות יסכימו שיש תפילות שדורשות חזן: איך אפשר לבטל נדרים בלי שיחזנו את מנגינת "כל נדרי".
מהו סוד כוחה של החזנות? קול ערב ואוזן מוסיקלית חשובים הם, אך עיקר כוחו של החזן היא ביכולתו לחבר את המתפללים באופן בלתי אמצעי אל עשרות קהילות ברחבי העולם השרים את אותה מנגינה בדיוק, ואף לשאת את קהלו מעל לזמן - אל התפילה כפי ששמעוה אבותינו בבתי כנסיותיהם. נאמנותו של החזן במחוייבותו ל"נוסח" (או ל"מקאם") ויכולתו לבצעם במוסיקליות וברהיטות. החזן הפותח פיו ושר את הנוסח בביצוע המדוייק - ואוי לו לחזן שיתבלבל בין קדיש שלפני מוסף לקדיש שלפני נעילה, למשל – מחבר בשירתו את איבריה הפזורים של כנסת ישראל והופכם לגוף אחד, מעל למקום ולזמן.
המפגש עם הנוסח המוכר מאפשר גם מפגש מחודש של המתפלל עם עצמו. בליל ראש השנה עת החזן פוצח במנגינה שלפני "ברכו", בו ברגע – בפער בין המנגינה הקבועה לאדם המשתנה – נחשף המתפלל הפרטי לשינוי שעבר מאז הפעם האחרונה ששמע את המנגינה הנושנה. המפתחות לחוויה הזאת נמצאים אצל החזן המוכשר.
אך אליה וקוץ בה. אין מלך בלא עם, ואין חזן בלא קהל, אך הביצוע המושלם והאסתטי של החזן מזמינה את יצר הרע (של החזן או הקהל) להשטין, ובכך עלול החזן להפוך ל"עגל הזהב" של הימים הנוראים. האתגר של החזן אם כן היא בקיומו את דברי הירושלמי: "לא יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל, שנאמר: "ממעמקים קראתיך ה'" (ירושלמי ברכות ב ג, ד ע"ד)

עובר לפני התיבה
מטרתו של העובר לפני התיבה אחת היא: יציאה ידי חובת התפילה, עבורו ועבור קהלו. אם הסכנה בחזן היא שהוא יהפוך לשיחת היום במקום התפילות עצמן, הרי שב"עובר לפני התיבה" אין לזהות המבצע כל חשיבות. גם איכות הביצוע או חיבורה למסורת מוסיקלית או לחוויה פנימית כלשהיא יש חשיבות משנית, במקרה הטוב. הדגש הוא על עצם קיומה של התפילה, בביצוע ריטואלי מדוייק כמובן. אם תפילתו הפרדיגמטית של החזן היא "כל נדרי" – הארוע הכי נדיר וחד פעמי בשנה – כך תפילתו הפרדיגמטית של העובר לפני התיבה היא תפילת המנחה, זו שמגיעה באמצע שגרת היום. אין דבר כזה "חזן" לתפילת מנחה - עוברים לפני התיבה, מסמנים "ווי" על קיומה של התפילה בקהילה, וממשיכים הלאה.
את השראתו יונק ה"עובר לפני התיבה" מעבודת הכהן היומיומית בבית המקדש: "תפילות כנגד תמידים תקנום". כשם שהכהן מייצג את כלל הציבור ומוציאו ידי חובה, מבלי שהציבור מעורב בדבר יתר על המידה, כך בבתי הכנסת. כוחה של תפילה כזו בהיותה תמידית, קבועה, ולכן גם לא רגשית. המחזוריות והקביעות הן החשובות, לא הפאתוס או הספונטניות.
הרצון לרומם מעט את עבודת ה"עובר לפני התיבה" נרמזת כבר בירושלמי: "זה שעובר לפני התיבה אין אומרים לו 'בוא ועשה' אלא 'בוא וקרב, עשה קרבנינו, עשה צרכינו, עשה מלחמותינו'" (ירושלמי ברכות א:ב ובראשית רבה מט כג).

שליח הציבור
הלכות רבות דנות בשאלה מי מתאים לייצג את הציבור בתפילות הימים הנוראים. "מטופל ואין לו", אומרת מסכת תענית, כלומר אדם הנושא בעול חייהם של אחרים (מטופל בילדים) ושחווה בצורה בלתי אמצעית את החוסר שעליו מבקש הציבור (אין לו). גם ההלכות הדורשות גיל מסויים או זקן מבטאות את ההיכרות האישית עם עומסי החיים. בבסיס ההלכות הללו נמצאת ההנחה ששליח הציבור – כשמו כן הוא – עליו להיות מייצג נאמן של הציבור ושל צרכיו, אדם שמבין אחריות מהי, ושגורלו האישי מונח על הכף גם כן. שלוחו של אדם כמותו הופך לתנאי לקבלת השליחות. כוחו של שליח הציבור בהיותו בשר מבשרו של הציבור, היודע מה כואב על ליבם ולכן מתאים להביא תפילתם לפני קונו.
אך גדולתו של שליח הציבור אינה מתמצה בהבאת תפילת הציבור למקום, אלא גם בהבאת התפילה בצורה המתאימה ביותר אל הציבור. שליח הציבור זוכר בדיוק איזה מנגינה מצפים ממנו ל״היום״, יודע מתי אפשר להרקיד את הציבור ומתי להריץ את הדפים, היכן לקצר וכיצד להאריך. שאלת ״טרחא דציבורא״ עומדת תמיד לנגד עיניו. אם נאמנותו של החזן היא לביצוע המושלם -ומה לו אם הציבור מוטרח או לא - הרי ששליח הציבור נאמנותו לציבור, ולצרכיו – הן הקיומיים והן המיידיים. כך בתפילת  "הנני העני" הקודמת למוסף בימים הנוראים, מכריז שליח הציבור על הבנת גודל האחריות הרובצת על כתפיו: "באתי לעמוד ולחנן לפניך על עמך ישראל אשר שלחוני, ואף על פי שאיני כדאי והגון לכך".

בעל התפילה
אם שליח הציבור הוא "בעל מוסף" והחזן - "כל נדרי", הרי שבעל התפילה הוא הטיפוס של תפילת הנעילה ביום הכיפורים. בעל התפילה ייחודו לא בשליחותו או במיצג קולי מרשים, אלא בתפילתו האישית הפרטית. זוהי תפילתו של "זקן ורגיל" המכיר את הדרך לשערי שמיים, ומשתחל בהתגנבות יחידים לשער הנסגר, במאמץ להשאירו פתוח עוד כמה רגעים. בעומדו בתפילה דומה שהציבור אינה בראש מעייניו. טליתו פרושה על ראשו, מכסה את פניו - ספק מסתתר מן הציבור, ספק מסתתר עם קונו.
תפילתו אישית היא, ועם זאת כללית, ומבקשת לשאת על כנפיה את הציבור כולו. ואם ננעלו שערי מרום – הרי ששערי דמעה מעולם לא ננעלו, וגם אם הציבור אינו יכול לבכות עימו, הם סמוכים שבכוחם של דמעותיו לשאת אותם אל חוף הסליחה. בעל התפילה אינו מחוייב לביצוע המוסיקלי או לנוסח הקלאסי. אין אף דבר שגרתי בתפילתו ואין חשש טירחא דציבורא על כתפיו. הוא שופך שיחו בתפילה כנה, אותנטית ואישית, ובכך כוחו. לעיתים אפילו מילות התפילה הקלאסית אינן כובלות אותו, אלא כמו ירמיהו ודניאל ש"לא אמרו נורא", אף הוא "מתוך שידעו בקב"ה שאמיתי הוא – לא כיזבו בו" (תלמוד בבלי סט ע"ב).

היה עם פיפיות שלוחי עמך בית ישראל
בכל ראש השנה אני מוצא עצמי חוזר בדמיוני אל אותו בוקר בקטמונים שבו טעמתי לראשונה טעם תפילה. מה היה בהם בבעלי התפילה הללו, שכל כך קשה לשחזר? דומה שתפילה היא מן האומנויות העתיקות שבעולם, שלא ניתן ללמדם אלא על ידי שימוש תלמידי חכמים: על ידי הסתופפות בצילם של בעלי תפילה אמיתיים, חזנים מדוייקים ומרוממי לב, שליחי ציבור המכוונים נכונה.
ובבואנו להוביל קהל בתפילה, ארבעת הטיפוסים שציירנו מהווים ארבע קצוות שביניהם נוכל למצב את עצמנו. כל אחד לפי בחינת נפשו, ולפי הקהל אותו הוא מייצג, לפי יכולות הלב והקול, ולפי התפילה הספציפית אותו התבקש להוביל. ולוואי שמובילי התפילות בקהילותינו ידעו לקחת מכל ארבעת הטיפוסים הללו במינון המתאים, ונזכה שיימחלו עוונותינו גם בשנה הזאת.

Tuesday, September 23, 2014

Isaac and Ishmael: A Call to Study this Jewish New Year

Rabbi Mishael Zion | Text and the City | Rosh haShana 5775 | September 2014

The drums of religious war sounded again this year in the lands of Abraham. In Syria and Iraq, Israel and the Gaza strip, the battle over who carries the Abrahamic promise has reignited. Can Rosh HaShana, the Jewish New Year, bring a relevant message of hope to a world yearning to stop the violence?

The Power of Text Study
Throughout the year we give primacy to action – political, civil and, when needed, military. On the High Holidays we turn to the power of prayer. But much overlooked is the power of study. Studying ancient texts can help reframe our existence, heal our hearts and energize our limbs. Text study can change the world.
War mongers proudly use religious verse to incite heinous deeds. The liberal response is often to vacate the playing field of religious conversation altogether. This abandonment, however, is the quintessential desecration of God’s name in the Talmudic sense – associating God with death and dishonesty. This year, more than ever before, we must populate the world with a vision of God and Humanity so life-affirming, complexity-loving, and peace-seeking, so as to turn the tides of this desecration. Our resistance practice should be, in part, the study of our religious texts. We must weave them into a discourse of nuance, tolerance and peace, both within and between our respective religions.
The Jewish New Year grants us just such an opportunity. The Torah portions for this holiday tell the distinct tales of Abraham’s two sons, Isaac and Ishmael. The texts themselves are simultaneously tragic and heroic. They raise hard-hitting ethical questions and uncomfortable dilemmas. In other words, they are real. As we re-live the sibling rivalry of Abraham’s children, we must return to the tales of those two sons.

Two Bindings
Abel Pann, Banishment of Hagar and Ishmael
On the second day of Rosh haShana Jews the world over read the story known as the Binding of Isaac (Genesis 22). Abraham is commanded to offer up his son, bind him (in Hebrew "akeidah”), only to be told to drop his knife at the last moment. This act is considered the founding expression of religious devotion in all three Abrahamic religions. It is Abraham's "submission", or "islam", which give that religion its name. In Christianity the Akeidah is seen as foreshadowing God's sacrifice of his own Son. Jews beseech God for forgiveness on Rosh haShana based on the merit of the Akeidah, sounding the Shofar, the ram's horn, a reminder of the ram that was offered up instead of Isaac on that fateful day.
But on the first day of Rosh HaShana, before the Isaac story is read, we read the preceding chapter, which tells of the banishment of Ishmael, Abraham’s first-born son (Genesis 21). Born to Hagar the Egyptian, Ishmael is banished by Sarah, who demands of Abraham: “Drive out this slave-woman and her son, for the son of this slave-woman shall not share inheritance with my son, with Isaac(Gen 21:10). God concurs and Abraham obeys. Of all the texts to read on the New Year, why this one?

One Story
The answer to this question perhaps lies in the fact that these two chapters are in fact the same story, twice told. There is not one Akeidah, but two: the Akeidah of Isaac and the Akeidah of Ishmael. The parallels are stunning, and appear not only in the plot, but in the very words used in both tales: From the time of day - “Avraham started-early in the morning, he took some bread and a skin of water and gave them to Hagar(Gen 21:14) and “Avraham started-early in the morning, he saddled his donkey, he took…Yitzhak his son…(Gen 22:3)
Through to the last minute call of salvation: “God’s messenger called to Hagar from heaven and said to her… Arise, lift up the lad and grasp him with your hand(Gen 21:17) and in the case of Isaac - “The Lord’s messenger called to him from heaven and said to him: Avraham! Avraham!... Do not stretch your hand against the lad(Gen 22:11). Both tales end with a divine blessing: Ishmael - “a great nation will I make of him!” (21:18). Isaac will carry God’s covenant.
What is the meaning of this parallelism? Studying these texts offers us an opportunity to ask how our stories – the children of Isaac and of Ishmael – are intertwined. Are we total strangers to eachother – or are we brothers, cousins? Can we not inherit together? Are we playing out the consequences of narrow-minded jealousy or of righteous protectiveness? What role – as perpetrators and heroes - do God and Humans play in this drama? How does one heal from centuries of sibling rivalry? When we see the conflict through this biblical lens, one thing becomes clear: we are stuck in the same eternal story, whether we like it or not. Can we turn this cruel fate into a shared destiny?

Lift Your Eyes
As I returned to these stories this year I noticed something that hadn’t occurred to me before. Both texts end with the protagonist lifting their eyes.
And Abraham lifted up his eyes and saw: there, a ram caught behind in the thicket by its horns!(Gen.22:13)
God opened [Hagar’s] eyes, and she saw a well of water; she went, filled the skin with water, and gave the lad to drink(Gen.21:19).
Stuck so deeply in their own interpretation of reality, Abraham and Hagar believe their only option, indeed, God’s will, is to see their children perish. With the call of the angel, an expansion of the horizons takes place. The notice something they couldn’t see before: a well in the distance; a ram entangled by its horns. Mired as we are in the vicious dynamics of this past year, our texts can help us imagine a new reality. Let's lift our eyes and see it.https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Interested in studying these texts yourself this New Year? Click here for an experimental study guide for each chapter: The Binding of Isaac and the Binding of Ishmael.


Tuesday, August 26, 2014

How can we turn Av into Elul? Random Thoughts after a Harrowing Summer

Today is the first day of the month of Elul. This summer has been too much and it is “too soon” to be able to write a paragraph which begins with the words “This summer has been…”. As another cease-fire is declared in and around Gaza (odds are this one will stick, both sides too bent out of shape to break it), Ferguson returns to an unhealthy simmer, and the other atrocities lose their media sex appeal, perhaps we can begin to take stock. After two months in which it’s been hard to string a comprehensible sentence together, all I can manage so far are snippets of realizations, paragraphs threads without clear conclusions. Yet I need the darkness of Av to make way for the early dawns of Elul.
**
In general, very little thinking should take place during August. It is too hot to think. Europeans have it right when they simply shut down the nation and drift off for their “vakanzie”. Things will make more sense in September.
The Jewish calendar agrees. The month of Av peaks as it enters the depth of destruction and mourning on the infamous Tisha b’Av (Ninth day of Av), coasting in the sweltering heat until a new moon appears. The new month of Elul will bring with it a touch of autumn, that first breeze which reminds us that the humidity is not here to stay, that existence can become merciful again. The pious among us awaken early to “seek out our ways, investigating and seeking a path back”. Preparations for a new year begin, a cleansing process: may a year and its curses end, may a year and its blessings begin.
Yet this year, after a harrowing two months, 50 days of war, how can we enter Elul if the grip of Av well not let up? How can I enter the internal work of change when war is all around? How do we turn Av into Elul?
***
In 2006 the second Lebanon war mostly passed me by. My friends donned uniforms and disappeared into Southern Lebanon. My wife – six months pregnant – was called for reserve duty at her Intelligence base (dealing another blow to my Israeli masculinity). I hunkered down in Jerusalem’s National Library, reducing the war to a “media issue”, not anything too real. Like a teenager with an eating disorder, I’d stuff my face with news, updates and op-eds at weird hours of the night, and then call for a “media fast”, declaring that “it’s all too disgusting to engage with”.
This summer I did not have that privilege. Perhaps it was the fact that I was responsible for the safety and well-being of 26 teenagers, perhaps it was my own 7 and 5 year old, aware and questioning about sirens and terrorists and soldiers and war. My first war as a parent. Perhaps it was my sister in Beer Sheva, sending whatsapp updates from their bomb shelter, or the fact that now it was not just friends serving on the front, but students. Perhaps it was the fact that the Gaza strip was my home for 18 months in the 90’s (a small military outpost alongside the Rafah crossing) or the fact that this is the first conflagration of the conflict since moving back to Jerusalem. And maybe, as so many Israelis said early on, it simply feels different this time. It’s real. The sirens are not “there”. They are here. And the despair of the people and misguidedness of our leaders feels so thick you can almost touch it.
***
A word of Torah for a bloody month of Av. Why do we suffer? Jewish tradition offers us two narratives, each powerful and pervasive. But – as Rabbi Larry Edwards pointed out to us this simmer – they are stuck in parallel, always in proximity but never overlapping. “מפני חטאינו גלינו מארצנו” vs. “בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו”. “Because of our sins we were exiled from our land” and “In every generation they stand up to destroy us”.
What caused the Second Temple to be destroyed? The Roman Empire, or our baseless hatred? A disinvited party guest with a funny name – Kamtza – or the inevitable might and corruption of Emperor Vespasian and his sons?
You can divide today’s political analysts (and ones relatives) into these two parties, and never the twain shall meet. “It’s because of our sins!” says the brow-beating-self-hating-Liberal. “No matter what we do, they will always hate us,” retorts the xenophobic-self-righteous-Conservative. Haaretz vs. the Jerusalem Post, Fox vs. NYTimes and the Forward, Maimonides vs. Yehuda haLevi. Rabbi Ishmael vs. Shimon Bar Yohai. One calls for an internal corrective, the other sees introspection as misguided self-hate. One sees a world out to get us, the other sees us as our own worst enemy. It feels nearly impossible to hold onto both of them at the same time. And it seems to be just as much about one’s own personality as about whether what’s trending on your smartphone is stories about ISIS or Yisrael Beiteinu. Which one is more optimistic? That depends on what kind of person you are.
Both worldviews in their extreme are unhinged. Two roller-coaster rides running side by side with similar experiences and yet inverted conclusions. One is a narrative of total disempowerment – we will always have enemies and that cannot be changed, all we can do hide from history/await divine salvation/mow the lawn. The second narrative believes in our total agency, as if everything that happens in Jewish (or Israeli) history is solely in our own hands. They are both wrong. And they have both never been more accurate.
**
I am a total “our own sins have brought us here” kind of guy. I believe it is the way our Prophets have taught us to look at the world – Amos, Isaiah, Meir Ariel. And even if it’s not the only explanation for the reality we’re facing, it is the one I can do something about. I prefer self-flagellation to victimization. For what is the meaning of the Jewish people – to fight anti-Semitism or to model an ideal society?  Maimonides seems to agree: the only meaning that can be derived from suffering is self-improvement.
There are days when the entire Jewish people fast because of the calamities that occurred to them then, to arouse [their] hearts and initiate [them in] the paths of repentance. This will serve as a reminder of our wicked conduct and that of our ancestors, which resembles our present conduct and therefore brought these calamities upon them and upon us. By reminding ourselves of these matters, we will repent and do better in the future. (Mishne Torah, Laws of Fasts 5:1)
I used to think we don’t need the Ninth of Av now that we’ve rebuilt a Jewish state. Why mourn destruction now that we are rebuilding. I know today that there is no more important holiday today, in this era of our Third Sovereignty. The month of Av reminds us that we can have it all – and then lose it. And that it is our own mistakes that will make us lose it. If we don’t shape up it will happen again.
Thus the nights of Av make way for the dawns of Elul.

**
But then I raise my gaze from the comforts of Jewish guilt and look the enemy in the eye – and the hatred is real, and eerily repetitive. How can I indulge in introspection when I am under attack? Yes, I am flawed, but the attack is real. Like Job’s friends, those on the sidelines – rooting for me, yes – come and tell me that I am the source of the problem. I welcome such criticism, but right now it is doubly hard to hear. I want to believe my enemies (external and internal) are rational, enlightened, reasonable; and that “if only I would…” then surely “they would…”. But the medieval violence of this summer makes me question those assumptions. And so I can sit out Elul in my self-righteous bunker and claim it is everyone else’s fault but my own.
**
Betrayed by our leaders. Trapped under their rule. This is not a description of Gaza, it is a description of Israel. “If only someone else was the leader now and not that shmuck” “If only democratic elections meant that my ideology always wins”. It seems that the Israeli narrative of the first month of conflict was a renewed Israeli solidarity, a careful leadership and a homefront that discovered it had a spine. The narrative of the second month has been the waffling of the leadership and the abandonment of those towns and kibbutzim closest to the front. Either way, the people are something to be proud of, the leadership is not. And yet – as always – the people will pay the price while the politicans keep eachother propped up. I can only imagine what the internal narrative on the other side is.
Then why do I still expect “leaders” to solve this crisis – Israeli, Palestinian, American? There is no ilitary solution, but it seems there is no political solution either – at least not one to be generated by so-called “heads of state”. But what is the alternative, and am I really ready to embrace what such an alternative might means for my life? The conclusion seems to be that it is not enough to simply vote in the elections and post things to Facebook to make a difference. So now what?
Unable to change my leadership, and unwilling to take the mantle of political action myself, I can at least turn the reality of Av into a metaphor for Elul. Like the failed leadership of our states, my own life has been led by weak, indecisive leadership. Like them, I have opted to keep the status quo at all costs, preferring short term comfort over long term health. Like them I have gullibly believed in the power of a third-party to knock sense into me (John Kerry, personal trainer), or that an appeal to rationality will bring an “end of the conflict”. I mean, we all know when the right answer is in the end, why can’t we just get there now? In my own life, it is not so simple. Why doesn’t he just shake off the bad internal leadership and become the change he wants to see in the world? I don’t know, maybe because it’s easier to blame outside enemies (especially when they are real, like your kids taking up all your extra time).
**
Half a thought. Anyone who left this summer with the same opinions as they had entering it, is wrong. As the events unfolded in the Middle East this summer, on the streets of Gaza, the siren towers of Tel Aviv, the hills of Northern Iraq, the conference rooms of Washington and Cairo, did nothing make you change your mind? Did you not learn anything new that reshapes your understanding of the situation? In all those news items and op-eds and you tube videos, not to mention first-person experiences, was there nothing consciousness-altering? If you are holding fast to the same diagnoses and data that you had before all this happened, if you haven’t revisited your tightly held axioms, truly engaged a perspective 180 degrees different from your own, didn’t listen to voices that undermine what you believe to be true… well, then you’re probably like all the rest of us. But maybe we can use these next 30 days, outside the barrage of rockets and news flashes, to reach some fresh conclusions.
Agnon in his compendium “Days of Awe” describes the upcoming 40 days between now and Yom Kippur as “Days that don’t return, hours that will not reoccur”. Elul is all about opportunity. Will we take it? Will I?
**
Resh Lakish said: What is the meaning of the verse (Proverbs 3:34):
“As for the scoffers, He scoffs at them / But to the humble He grants favor”?
A person who comes to defile - the doors are opened to him;
But one who comes to purify - is helped.

In the school of Rabbi Ishmael it was taught:
It can be likened to a shopkeeper selling [foul smelling] Kerosene Oil and [wonderfully fragrant] Persimmon Oil.
If a purchaser comes to measure Kerosene, the shopkeeper says to him: Measure it out for yourself;
But to one who came to measure out Persimmon Oil he says: Hang on, wait, until I can measure together with you, so that both you and I may become perfumed.
(Talmud Bavli Yoma 39a)

God, claims Rabbi Ishmael, likes to smoke it up with his customers. Those who purchase the good stuff, that is. He also keeps foul smelling, toxic and dangerous substances, and unfortunately allows for their purchase as well. A true believer in the free market, our Creator. She enables those who come to defile (and they are proud to say that they bought their wares in Her shop). But it is those who seek to purify that She invites into a relationship.
After a summer in which kerosene was spilled on our homes, our children, our futures, and left to burn – let’s hope the sales of Persimmon oil go through the roof. And as we come to purify – ourselves, our communities, our collective futures – let’s wait awhile, pause, perhaps we’ll be lucky enough to experience the storekeeper joining us in the pleasure of the moment.

May it be a good month,
Mishael


Tuesday, June 17, 2014

Handling Opposition: Let the Earth Swallow or Rise to the Balcony


Offered in prayer for the well-being and return home of teenagers Eyal Yifrah, Gilad Shaar and Naftali Frenkel, and for the better handling of arguments in the world.

Once again, we live in a time of growing dispute and polarization. The political discourse is increasingly toxic, and instead of engaging in a deeper exchange, disagreeable ideas are tarred and fathered, labelled as outside the camp and intolerable. With one's back against the wall, it feels almost impossible to extend the other side the benefit of the doubt or find any sense in the arguments coming from across the aisle. It would be so much more convenient if the earth simply opened its mouth and swallowed up the opposition.
This is the fate of the opposition described in this week’s Torah portion, Korah. In the heat of the desert, banned from entering the land until an entire generation dies, the Israelites mount a rebellion against Moshe and Aaron’s leadership. Led by Moshe’s cousin Korah and 250 irked chieftains, the rebellion is quashed in a series of miraculous acts, the first of which occurs when the earth swallows the rebels, tents and all. Famously, Korah’s mutiny becomes the archetype of the illegitimate argument in Jewish thought:

An argument for the sake of Heaven will endure;
But an argument not for the sake of Heaven will not endure.
Which is an argument for the sake of Heaven? The arguments of Hillel and Shammai.
Which is an argument not for the sake of Heaven? The argument of Korach and his company.
(Mishna Pirkei Avot/Ethics of the Fathers 5:17)

Yet, how does one know when an argument is for the sake of Heaven? Almost any argument can be viewed through the cynical lens of self-promotion (as we too often reduce politics to) or aggrandized to be about philosophical ideals and altruistic motives. Hasn’t Korach’s argument itself endured, eternalized by becoming the archetype of arguments that aren’t for the sake of Heaven?
Rav Kook, 1888

Faced with this question, I reflect back on a letter written by Rabbi Abraham Isaac Kook to his brother Shmuel in 1910. It contains a sweet story of brotherly love: Arriving in Jaffa, Rav Kook finds himself serving as the Orthodox rabbi of the resoundingly secular Pioneers of the Land of Israel. His faith in their work and support of them pitted him against the old world Orthodox leadership of Jerusalem, who labeled him a traitor to Jewish Law and Tradition. The argument became toxic when Kook justified a lenient ruling allowing the farming of the Land of Israel during the Sabbatical (Shmitta) year. Kook sought to effectively allow the secular Jewish farmers to continue to till the Holy Land, despite the Biblical declaration that once every seven years all agricultural work must be stopped and the land must be allowed to rest. His arguments were laid out in a small pamphlet called Shabbat ha’Aretz , “The Land’s Sabbath”, which he proudly sent home to his supportive brother Shmuel back in Lithuania. In Jerusalem’s Old City the book was not received with the same excitement, to say the least. A vehement personal attack of Rav Kook was launched. Back in Lithuania Shmuel wrote to Kook to express his poor opinion the old guard attackers. Rav Kook’s response reveals a surprisingly measured and ever relevant perspective about such disputes:

Jaffa, 1910
Shmuel, my beloved brother,
While your words are true and said in the spirit of justice and pure faith, it nevertheless behooves us to constantly expand our horizons, and to give every person the benefit of the doubt (Pirkei Avot 1:6). Even to those on a distant and undecipherable path! We must never forget that in every battle waged in the war of ideas, once the initial agitation subsides –lights and shadows can be found on both sides of the argument.
Indeed by attunement to Divine will we know that all human action and ideas in the world - large and small - are set and arranged by the One who Reads All Generations, to improve the world and brings about progress, to increase light and stamp out darkness. And even as we battle in fervor for those issues that are closest to our heart, we must not give in to our emotions. Rather we must always keep in mind that even those sentiments opposite to ours – have a wide place in the world, and that “the God who gives breath to all flesh” (Numbers 27:16) “has made everything beautiful for its time” (Kohelet 3:11).
This perspective must never stop us from fighting for that which is sacred, true and dear to us. However it can help us from falling into the net of small mindedness, contempt and irascibility. And may we instead be full of courage, serenity and faith in the God who loves Truth, who will not forsake his followers.
I would be most pleased if you use any opportunity which comes your way to exert your influence, quiet the spirits and increase mutual respect in your circles, as is fitting for people of integrity and wisdom, who know their own virtue and objective as clearly as daylight.
(Letters of Rav Kook, I:314)

Rav Kook does not question the motivations of his opponents, seeking to distinguish between “arguments for the sake of Heaven” and those which are not. Rather, he claims that all arguments are for the “sake of Heaven”, inasmuch as they eventually play a role in “improving the world and bringing about progress,
A Letter by Rav Kook, from his Jerusalem years
increasing light and stamping out darkness”. He calls upon his brother to rise up to the balcony instead of falling into the net of “small mindedness, contempt and irascilibity”. To recall – even as fight for our own opinions – that in some larger scheme of things the opposite force is also playing out an important role in the world. Treat them as a Shammai, Kook might say, not as a Korach.
Kook’s position is rooted in a modernist and mystical faith in the ongoing progress of the world. Yet it can still be valuable to those of us more cynical of modernist progress, or doubtful of a detailed mystical plans. In an age of polarization on one hand and relativism on the other, instead of seeking to push our opponents down into the bowels of the earth, we must hold onto two truths at once: that we can fight for what we believe in without falling into relativism, that we can believe in our own justice even as we respect those on the other side. As Kook urges his kid brother Shmuel, that is the only fitting way for someone who seeks to live a life of both virtue and integrity.

Shabbat Shalom,
Mishael

p.s. an English edition of Shabbat HaAretz's Introduction, arguably the most important work of Jewish environmental spirituality is forthcoming from Hazon in honor of the upcoming Shmitta year of 2014-2015 and I'm looking forward to reading it. I'm also looking forward to reading the new biography of Rabbi Kook by Yehuda Mirsky sometime this summer...Monday, June 2, 2014

Broken Tablets: A Study Guide for Shavuot

Rabbi Mishael Zion | Text and the City | Shavuot / Behaalotcha 2014

Symbols, metaphors and old texts lay strewn around the warehouses of culture, waiting to be picked up again, turned useful, regain value. For one night in the Jewish calendar, the warehouse becomes the focus: Tikkun Leil Shavuot. We stay up all night in the flea market treasure hunt which is Jewish text study. As for me, each year I find myself returning to the stall which houses texts about one metaphor: the Broken Tablets. A fitting image for our time, on many levels. For this Shavuot, I collected my favorite findings on this metaphor in the format of a study guide. I humbly offer it here, to adorn your Shavuot learning.
Since I couldn’t help myself, I added my own play-by-play commentary on these texts, and a few brief words about learning on Shavuot, which appear below.
Download the study guide in printable pdf format or read them online.

Broken Tablets, Play-by-play
Whatever happened to the Broken Tablets, those shards which Moshe resoundingly left strewn at the bottom of Mount Sinai? Reminders of the sweaty idolatrous sin which broke up God’s honeymoon with the Jewish people, perhaps they are best left to be covered by the sands of Sinai. Those First Tablets, which were “written by the finger of God” left unmentioned for two thousand years. Until one Talmudic Rabbi, Rav Yosef, picks them up and resets their place in Jewish tradition.
The Tablets AND the Broken Tablets are placed in the ark” innovates Rav Yosef (in Bava Batra 14b). Does he intend for us to carry the First Tablets as eternal signs of our guilt and adultery at the Golden Calf, as Augustine would have it? Or perhaps the shards of Holiness regain similar status to Whole Holiness. Or perhaps, that which was created by Human Hand (the second tablets), carries the same centrality as that created by Divine Hands. Or perhaps, that which was broken so long ago, we cannot let go of it. We must continue to carry it around with us, for better or for worse.
The Talmud in Menahot turns this teaching in a statement about human dignity, and the dignity of scholarship: “Rav Yosef taught that … The Tablets and the broken tablets are placed in the ark. From here we learn that a scholar who has forgotten his learning with time, we do not treat disrespectfully.” (Menahot 99a) The sign of sin becomes the lesson of dignity. We must treat the broken person, the Altzheimered scholar, the aging, broken or lost among us – with the same dignity and honor with which we treat those who are considered whole. Both have equal value in Holy Ark.
Eliyahu de Vidash comes out of Kabbalistic Tsfat with a new understanding. “The human heart is the Ark, thus a person’s heart must be full of Torah but simultaneously be a Broken Heart, a beaten heart. Only thus can it serve as a home for the Divine Presence. For She only dwells in broken vessels.” (Reshit Hokhma). The Ark becomes the Heart, and theology and history become psychology. More importantly, the Tablets aren’t broken, Divinity is. And is we are to becoming a dwelling place for Her, we too much be of the Broken Vessels. The post hoc becomes aspirational, and the imperfect – divine.
Samuel Beck, "Thou Shalt Not Kill", 1970;
Yad VaShem Collection of Post-Holocaust Art
And then Faith breaks. Modernity, Enlightenment, or simply life. For the Hasidic Reb Natan of Nemirov, the Broken Tablets are a necessary part of the process: “Through broken tablets, i.e. broken faith, by means of that brokenness itself the faith returns and amends itself, which is the second tablets.” The First Tablets are broken, so broken. But that is not the end of the story. They are a crucial part of the path towards the creation of Second Tablets, Second Naivete. There is no such thing as unbroken faith, just as there is no such thing as unbroken love. By grasping the brokenness the new tablets can be achieved. Tikkun requires some breakage.

Download the study guide in printable pdf format or read them online.

Brief words about learning on Shavuot
On this night we don’t just do any learning, says the Zohar, rather the learning must be that of “beading”,חריזה, which in the Zohar is usually described with a different Hebrew word – Tikkun (lit. preparing, fixing). The study companions become a group of bridesmaids, lovingly and joyfully preparing the adornments for the princess on the night before she is to enter to wed the King. Lovingly they bead together texts one to the other. From words of Torah to the Prophets, from the Prophets to the Talmud, from the Talmud to the realm of the Hidden – the skilled jeweler quickly assembles a radiant necklace. It is with such hidushim, innovations, and tikunim, prepared adornments, that the bride enters her Shavuot bridal canopy. And in this way the Torah is given anew each year, each day. As long as we reassemble these jewels and bead them together in myriad ways, as long as we do so in a way which aims to please the Bride and Groom, then we are playing our role in the mystical drama which is the Cosmos.

Broken Tablets: A Study Guide for Shavuot

A.       Deuteronomy 10:1-4
At that time the LORD said unto me: 'Hew thee two tables of stone like unto the first, and come up unto Me into the mount; and make thee an ark of wood. And I will write on the tablets which you smashed, and place them in the ark.'
So I made an ark of acacia-wood, and hewed two tables of stone like unto the first, and went up into the mount, having the two tables in my hand.
And He wrote on the tables according to the first writing, the ten words, which the LORD spoke unto you in the mount out of the midst of the fire in the day of the assembly; and the LORD gave them unto me.
בָּעֵת הַהִוא אָמַר ה' אֵלַי, פְּסָל-לְךָ שְׁנֵי-לוּחֹת אֲבָנִים כָּרִאשֹׁנִים, וַעֲלֵה אֵלַי, הָהָרָה; וְעָשִׂיתָ לְּךָ, אֲרוֹן עֵץ. וְאֶכְתֹּב, עַל-הַלֻּחֹת אֶת הַדְּבָרִים אֲשֶׁר הָיוּ עַל-הַלֻּחֹת הָרִאשֹׁנִים אֲשֶׁר שִׁבַּרְתָּ וְשַׂמְתָּם בָּאָרוֹן.
וָאַעַשׂ אֲרוֹן עֲצֵי שִׁטִּים, וָאֶפְסֹל שְׁנֵי-לֻחֹת אֲבָנִים כָּרִאשֹׁנִים; וָאַעַל הָהָרָה, וּשְׁנֵי הַלֻּחֹת בְּיָדִי.
וַיִּכְתֹּב עַל-הַלֻּחֹת כַּמִּכְתָּב הָרִאשׁוֹן, אֵת עֲשֶׂרֶת הַדְּבָרִים, אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֲלֵיכֶם בָּהָר מִתּוֹךְ הָאֵשׁ, בְּיוֹם הַקָּהָל; וַיִּתְּנֵם ה' אֵלָי.
B.       Talmud Bavli Bava Batra 14b
Rav Yosef taught: “The tablets which you broke and place them in the ark” – this teaches that the Tablets and the broken tablets are placed in the ark.
תני רב יוסף: "אשר שברת ושמתם" - מלמד שהלוחות ושברי לוחות מונחין בארון [...]
תלמוד בבלי בבא בתרא יד ע"א-ע"ב

C.        Talmud Bavli Menahot 99a
Rav Yosef taught: “The tablets which you broke and place them in the ark” – this teaches that the Tablets and the broken tablets are placed in the ark.
From here we learn that a scholar who has forgotten his learning out of force, we do not treat him disrespectfully.
"אשר שברת ושמתם בארון" תני רב יוסף: מלמד שהלוחות ושברי לוחות מונחין בארון, מכאן לתלמיד חכם ששכח תלמודו מחמת אונסו שאין נוהגין בו מנהג בזיון. תלמוד בבלי מסכת מנחות דף צט/א

D.       Reshit Hokhma, R. Eliyahu deVidash, Gate of Holiness 7; 16th C Kabbalistic Moral tome
The Zohar teaches that the human heart is the Ark. And it is known that in the Ark were stored both the Tablets and the Broken Tablets. Similarly, a person’s heart must be full of Torah… and similarly, a person’s heart must be a broken heart, a beaten heart, so that it can serve as a home for the Shekhina. For the Shekhina [divine presence] only dwells in broken vessels, which are the poor, whose heart is a broken and beaten heart. And whoever has a haughty heart propels the Shekhina from him, as it says “God detests those of haughty hearts”.

ועוד נלמוד מדברי הרשב"י שאמר שכיס הלב הוא הארון, ונודע הוא שבתוך הארון היו הלוחות ושברי לוחות, כן ראוי שיהיה לבו מלא תורה... וכנגד שברי לוחות צריך שיהיה לבו לב נשבר ונדכה שיהיה מכון לשכינה, שהשכינה מושבה הם מאנין תבירין דילה [=כלים שבורים שלה], והם העניים שלבם לב נשבר ונדכה, ומי שלבו מתגאה עליו דוחה השכינה מעליו שנאמר תועבת ה' כל גבה לב.
ספר ראשית חכמה - שער הקדושה - פרק שביעי


E.        R. Natan of Nemirov, Likkutei Halakhot, 19th Century Hassid, student of Reb Nachman of Breslov, Shabbat 6
And this is the meaning of the verse “Which you broke and place in the Ark”, about which our Sages said: “the Tablets and the Broken Tablets are placed in the Ark”. By means of the aspect of broken tablets, broken faith, by means of that brokenness itself the faith returns and amends itself, which is the second tablets.
Because thanks to the existence of a shard of the broken faith, by keeping that shard he is fulfilling the advice of the faith itself which was broken – and he can return and repair that faith which is the aspect of receiving second tablets.

וְזֶהוּ בְּחִינַת אֲשֶׁר שִׁבַּרְתָּ וְשַֹמְתָּם בָּאָרוֹן וְאָמְרוּ חֲכָמֵנוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, לוּחוֹת וְשִׁבְרֵי לוּחוֹת מֻנָּחִים בָּאָרוֹן. הַיְנוּ עַל - יְדֵי בְּחִינַת שִׁבְרֵי לוּחוֹת בְּחִינַת אֱמוּנָה הַשְּׁבוּרָה, עַל - יְדֵי - זֶה בְּעַצְמָהּ חָזַר וְנִתְתַּקֵּן הָאֱמוּנָה מֵחָדָשׁ שֶׁהֵם בְּחִינַת הַלּוּחוֹת שְׁנִיּוֹת, בִּבְחִינַת שָׁקַל פִּסְקָא שָׁדָא לְהוּ וְכוּ', כִּי עַל - יְדֵי שֶׁנִּשְׁאַר בּוֹ אֵיזֶה נְקוּדָה מֵהָאֱמוּנָה הַשְּׁבוּרָה עַל - יְדֵי - זֶה מְקַיֵּם הָעֵצָה שֶׁל חֲכָמִים שֶׁנִּשְׁבְרָה אֱמוּנָתָם אֶצְלוֹ וְחוֹזֵר וּמְתַקֵּן הָאֱמוּנָה שֶׁהִיא בְּחִינַת קַבָּלַת לוּחוֹת שְׁנִיּוֹת. כִּי כָּל קַבָּלַת הַתּוֹרָה עוֹמֶדֶת עַל אֱמוּנָה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב, כָּל מִצְוֹתֶיךָ אֱמוּנָה, וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב, בָּא חֲבַקּוּק וְהֶעֱמִידָן עַל אֱמוּנָה וְכוּ' הַיְנוּ כַּנַּ"ל:
ספר ליקוטי הלכות - הלכות שבת הלכה ו


F.        R. Yitzhak Arama, Akeidat Yitzhak, 15th century Spain
Why didn’t God sculpt the second tablets, the way He sculpted the first ones? Because that which is totally Divine is not sustainable in the hands of humans. Therefor the first tablets, which were “made by God and written by God”, were not sustainable. Therefore God told Moses “sculpt [the second Tablets] for yourself” – you make them and I will shape them, thus retaining both the shape and image of the first ones, but these will be sustainable.

למה לא פסלם הקדוש ברוך הוא בעצמו – כראשונים? לפי שהדברים האלוהיים בהחלט אין להם קיום אצל בני אדם, לפיכך לא נתקיימו הלוחות הראשונים ש"הלוחות מעשה אלוהים המה והמכתב מכתב אלוהים הוא" (ל"ב ט"ז), לכן "פסל לך" ועשה אתה את גופן ואני אתן את צורתן. ועם זה יהיו מדמותן וצלמם ויתקיימו אצלם.
ר' יצחק עראמה, עקדת יצחק